Wyszukaj na stronie
Twój język: polski Polski


OFERTA SPECJALNA

 

DOTACJE NA INNOWACJE


Projekt:

'Sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy LEHMANN AGROTECHNIKA SEBASTIAN LEHMANN a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B'

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-126/13-00

                                                      

Okres realizacji: 01.11.2013 r. - 31.01.2015 r.

 

Całkowita wartość projektu: 360 800,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 252 560,00 zł (70 %)

 

Opis projektu:

System prowadzi do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, a jego odbiorcami. Wdrożone rozwiązanie informatyczne polega na elektronicznej transmisji dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów. System obejmuje elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów. System umożliwi automatyczną współpracę
z kolejnymi przedsiębiorstwami.

Oprócz technologii niematerialnej w postaci systemu informatycznego i oprogramowania serwerowego do firmy zostały wprowadzone także najnowsze rozwiązania technologiczne dzięki zakupowi wysokiej klasy sprzętu, niezbędnego do funkcjonowania systemu B2B. Przy wyborze urządzeń Wnioskodawca będzie kierował się ich parametrami oraz innowacyjnością rozwiązań technicznych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie i rozwój systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej (co przy tak szybkim rozwoju technologii informatycznych jest nie do przecenienia). 

 

Zasięg Projektu: Krajowy

Rynek docelowy: firmy znajdujące się na terenie Polski

 

Pełna treść zapytania ofertowego - kliknji tutaj

wersja do wydruku